Waarom Newswise?

  • Elke twee weken teksten en opdrachten over een actueel onderwerp
  • Drie niveaus (ERK A1, A2 en B1)
  • Actief lezen waarbij leesstrategieën ingezet worden
  • Aanvullend te gebruiken naast de methode Engels
  • Meer kennis van de wereld

Uitproberen

...

Voorbeeldlessen

Download een voorbeeldles om uit te proberen!

Mededeling

Hoe werken leerkrachten in de praktijk met Newswise? Lees het enthousiaste verhaal van Benjamin, docent in het voortgezet onderwijs én in groep 7/8.

Wat is Newswise?

Newswise is een programma begrijpend lezen voor het vak Engels aan de hand van actuele onderwerpen, met veel aandacht voor woordenschatuitbreiding. Newswise is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip, een programma dat op meer dan 6.000 Nederlandse scholen wordt gebruikt bij het vak Nederlands. Newswise verschijnt elke twee weken en bevat een nieuwstekst plus opdrachten. De teksten zijn gebaseerd op authentieke bronnen en worden aangeboden op de niveaus A1, A2 en B1 van het Europees Referentiekader (ERK). De voertaal van Newswise is Engels.

"Newswise biedt veel variatie in leuke tekstonderwerpen gebaseerd op de actualiteit en afwisselende oefeningen."

— VO-docent Engels onderbouw

"Wat ik heel knap vind, is dat de teksten altijd voor iedereen aansprekend zijn. Voor kinderen uit groep 7 én voor eindexamenkandidaten."

— Benjamin Jonker, vakdocent Engels

Begrijpend lezen voor Engels in het PO

Begrijpend lezen voor Engels in het VO