Waarom Newswise?

  • Elke twee weken teksten en opdrachten over een actueel onderwerp
  • Drie niveaus (ERK A1, A2 en B1)
  • Actief lezen waarbij leesstrategieën ingezet worden
  • Aanvullend te gebruiken naast de methode Engels
  • Meer kennis van de wereld

Uitproberen

...

Voorbeeldlessen

Download een voorbeeldles.

Mededeling

Onlangs hebben wij besloten om Newswise per 1 september 2024 stop te zetten.

Voor licentiehouders blijven alle lessen in het archief nog één schooljaar toegankelijk. We sluiten dit archief op 31 juli 2025.

Wat is Newswise?

Newswise is een programma begrijpend lezen voor het vak Engels aan de hand van actuele onderwerpen, met veel aandacht voor woordenschatuitbreiding. Newswise is gebaseerd op de succesvolle aanpak van Nieuwsbegrip, een programma dat op meer dan 6.000 Nederlandse scholen wordt gebruikt bij het vak Nederlands. Newswise verschijnt elke twee weken en bevat een nieuwstekst plus opdrachten. De teksten zijn gebaseerd op authentieke bronnen en worden aangeboden op de niveaus A1, A2 en B1 van het Europees Referentiekader (ERK). De voertaal van Newswise is Engels.

"Newswise biedt veel variatie in leuke tekstonderwerpen gebaseerd op de actualiteit en afwisselende oefeningen."

— VO-docent Engels onderbouw

"Wat ik heel knap vind, is dat de teksten altijd voor iedereen aansprekend zijn. Voor kinderen uit groep 7 én voor eindexamenkandidaten."

— Benjamin Jonker, vakdocent Engels

Begrijpend lezen voor Engels in het PO

Begrijpend lezen voor Engels in het VO